طراحی سایت

قالب وبلاگ

سایت بـــــــــــــــــــوکس آماتورایران

طراحی سایت


سایت بـــــــــــــــــــوکس آماتورایران
 
وب سایت رسمی علی سلطانی- مطالب علمی ورزشی واخبار مشتزنی
نوشته شده در تاريخ یکشنبه سوم اسفند ۱۳۹۳ توسط علی سلطانی

طی حکمی از سوی رئیس فدراسیون بوکس جمهوری اسلامی ایران،"احسان دالوند" به عنوان عضو هیات رئیسه فدراسیون بوکس منصوب شد.


نوشته شده در تاريخ چهارشنبه نوزدهم مهر ۱۳۹۱ توسط علی سلطانی
 
نام و نام خانوادگی: همایون اردلان
مسئولیت: دبیر فدراسیون و عضو هیات رئیسه و عضو هیات ژوری فدراسیون
پست الکترونیکی:

سمتهای آقای همایون اردلان عبارت است از : 1- دبیر فدراسیون 2- عضو هیات ژوری فدراسیون 3- عضو هیات رئیسه فدراسیون 4- عضو هیات ژوری فدراسیون بوکس جهانی 5- عضو کمیته تحقیقات علمی فدراسیون بوکس جهانی 6- داور بین المللی فدراسیون بوکس جهانی AIBA

نام و نام خانوادگی: علی قندی پور تهرانی
مسئولیت: ذیحساب و خزانه دار فدراسیون
پست الکترونیکی:

سمتهای آقای علی قندی پور تهرانی عبارت است از : 1- ذیحساب و خزانه دار فدراسیون 2- عضو هیئت رئیسه فدراسیون

نام و نام خانوادگی: حمید باقرنیا
مسئولیت: بازرس قانونی موقت فدراسیون بوکس
پست الکترونیکی: hamid.bagherniya@gmail.com

شماره های تماس با بازرس قانونی موقت فدراسیون بوکس: آقای حمید باقرنیا : 09329495316 / 23082243 (021) دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات

نام و نام خانوادگی: محبوبعلی فرج زاده
مسئولیت: مسئول روابط عمومی و مسئول امور استانهای فدراسیون
پست الکترونیکی:
نام و نام خانوادگی: ا. گلزاری
مسئولیت: مسئول تدارکات و پشتیبانی فدراسیون
پست الکترونیکی:
نام و نام خانوادگی: بهرام محمدی
مسئولیت: کارمند دفتر ریاست فدراسیون
پست الکترونیکی:
نام و نام خانوادگی: جلال رنجبر
مسئولیت: مسئول تشریفات فدراسیون
پست الکترونیکی:
نام و نام خانوادگی: محمد ایمان شاملو
مسئولیت: مسئول امور روابط بین الملل
پست الکترونیکی:
نام و نام خانوادگی: میر شعبان هاشمی
مسئولیت: کارمند فدراسیون
پست الکترونیکی:
نام و نام خانوادگی: عارف صفری
مسئولیت: مسئول امور اداری
پست الکترونیکی:
نام و نام خانوادگی: محمد علی واعظی
مسئولیت: کارمند فدراسیون
پست الکترونیکی:
نام و نام خانوادگی: آرش خدادادی
مسئولیت: کارمند دبیرخانه فدراسیون
پست الکترونیکی:
نام و نام خانوادگی: شیما صحافیان
مسئولیت: کارمند دبیرخانه فدراسیون
پست الکترونیکی:
نام و نام خانوادگی: معصومه شایان
مسئولیت: کارمند دبیرخانه فدراسیون
پست الکترونیکی:
نام و نام خانوادگی: علی فرج زاده
مسئولیت: کارمند فدراسیون
پست الکترونیکی:
نام و نام خانوادگی: اسدا... میرصالحی
مسئولیت: کارمند فدراسیون
پست الکترونیکی:
نام و نام خانوادگی: احمد رسمی
مسئولیت: کارمند فدراسیون
پست الکترونیکی:

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه نوزدهم مهر ۱۳۹۱ توسط علی سلطانی
 
 
نام و نام خانوادگی: حسینقلی نه رودی
مسئولیت: مسئول کمیته مربیان فدراسیون
پست الکترونیکی:

سمتهای آقای حسینقلی نه رودی عبارت است از : 1- مسئول کمیته مربیان فدراسیون 2- عضو هیات رئیسه فدراسیون 3- ناظر کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران

نام و نام خانوادگی: غلامحسین (امیر) دلشاد
مسئولیت: مسئول سازمان لیگ فدراسیون
پست الکترونیکی:
نام و نام خانوادگی: بهمن بردبار
مسئولیت: مسئول کمیته اجرائی مسابقات
پست الکترونیکی:

مسئولیتهای آقای بهمن بردبار عبارت است از: 1- مسئول کمیته اجرائی مسابقات فدراسیون 2- رئیس هیئت بوکس استان گیلان

نام و نام خانوادگی: عبدالرضا انصاری
مسئولیت: مسئول کمیته آموزش فدراسیون
پست الکترونیکی:
نام و نام خانوادگی: سعید نوری
مسئولیت: مسئول کمیته نظارت و بازرسی فدراسیون
پست الکترونیکی:
نام و نام خانوادگی: خانم دکتر جواندل
مسئولیت: مسئول کمیته پزشکی فدراسیون و مسئول کمیته مبارزه با دوپینگ فدراسیون
پست الکترونیکی:

مسئولیتهای خانم دکتر هلن جواندل عبارت است از: 1- مسئول کمیته پزشکی فدراسیون 2- مسئول کمیته مبارزه با دوپینگ فدراسیون 3- رابط کمیته پزشکی فدراسیون و کمیسیون پزشکی کمیته ملی المپیک

نام و نام خانوادگی: محمد جعفری
مسئولیت: مسئول کمیته تحقیقات و پژوهش فدراسیون
پست الکترونیکی:

مسئولیتهای آقای محمد جعفری عبارت است از: 1- مسئول کمیته تحقیقات و پژوهش فدراسیون 2- عضو کمیته پزشکی فدراسیون 3- رئیس هیئت بوکس استان قم 4- مشاور و مسئول تغذیه تیم ملی بوکس بزرگسالان اعزامی به گوانگجو 2010


نوشته شده در تاريخ چهارشنبه نوزدهم مهر ۱۳۹۱ توسط علی سلطانی
 
نام و نام خانوادگی: عبدالحسین میرفخرایی
مسئولیت: رئیس هیات ژوری و عضو هیات رئیسه فدراسیون
پست الکترونیکی:

سمتهای آقای عبدالحسین میرفخرایی عبارت است از : 1- مسئول کمیته داوران 2- عضو هیات رئیسه فدراسیون 3- رئیس هیات ژوری فدراسیون 4- داور بین المللی فدراسیون بوکس جهانی AIBA

نام و نام خانوادگی: غلامرضا حق گذار شهیدی
مسئولیت: عضو هیات ژوری و عضو هیات رئیسه فدراسیون
پست الکترونیکی:

سمتهای آقای غلامرضا حق گذار شهیدی عبارت است از : 1- عضو هیات ژوری فدراسیون 2- عضو هیات رئیسه فدراسیون 3- داور بین المللی و دائمی فدراسیون بوکس جهانی AIBA

نام و نام خانوادگی: منوچهر نقافی
مسئولیت: عضو هیات ژوری فدراسیون
پست الکترونیکی:

سمتهای آقای منوچهر نقافی عبارت است از : 1- عضو هیات ژوری فدراسیون 2- داور بین المللی فدراسیون بوکس جهانی AIBA

نام و نام خانوادگی: همایون اردلان
مسئولیت: دبیر فدراسیون و عضو هیات ژوری و عضو هیات رئیسه فدراسیون
پست الکترونیکی:

سمتهای آقای همایون اردلان عبارت است از : 1- دبیر فدراسیون 2- عضو هیات ژوری فدراسیون 3- عضو هیات رئیسه فدراسیون 4- عضو هیات ژوری فدراسیون بوکس جهانی 5- عضو کمیته تحقیقات علمی فدراسیون بوکس جهانی 6- داور بین المللی فدراسیون بوکس جهانی AIBA

نام و نام خانوادگی: فتح اله صابری نیاکی
مسئولیت: عضو هیات ژوری و عضو هیات رئیسه فدراسیون
پست الکترونیکی:

سمتهای آقای فتح اله صابری نیاکی عبارت است از : 1- عضو هیات ژوری فدراسیون 2- عضو هیات رئیسه فدراسیون 3- عضو کمیته انضباطی فدراسیون

نام و نام خانوادگی: نصرا... (بیژن) دلشاد
مسئولیت: عضو هیات ژوری فدراسیون
پست الکترونیکی:

سمتهای آقای نصرا... دلشاد عبارت است از : 1-عضو هیات ژوری فدراسیون 2- مشاور کمیته داوران فدراسیون 3- داور بین المللی فدراسیون بوکس جهانی AIBA


نوشته شده در تاريخ چهارشنبه نوزدهم مهر ۱۳۹۱ توسط علی سلطانی
 
نام و نام خانوادگی: احمد ناطق نوری
مسئولیت: رئیس فدراسیون
پست الکترونیکی: info@nateghnoori.ir

سمتهای آقای احمد ناطق نوری عبارت است از : 1- رئیس فدراسیون بوکس جمهوری اسلامی ایران 2- عضو کمیته اجرائی کمیته ملی المپیک 3- عضو کمیته اجرائی کنفدراسیون بوکس آسیا 5- عضو کمیته جوانان کنفدراسیون بوکس آسیا 6- عضو هیئت رئیسه و نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص آقای حاج احمد ناطق نوری به وب سایت شخصی ایشان به آدرس : www.nateghnoori.com مراجعه فرمائید .

نام و نام خانوادگی: منوچهر مقصودی
مسئولیت: نائب رئیس فدراسیون
پست الکترونیکی:

سمتهای آقای منوچهر مقصودی عبارت است از : 1- نایب رئیس فدراسیون 2- مدیر تیم های ملی بزرگسالان - جوانان - نوجوانان

نام و نام خانوادگی: همایون اردلان
مسئولیت: دبیر فدراسیون و عضو هیات رئیسه و عضو هیات ژوری فدراسیون
پست الکترونیکی:

سمتهای آقای همایون اردلان عبارت است از : 1- دبیر فدراسیون 2- عضو هیات ژوری فدراسیون 3- عضو هیات رئیسه فدراسیون 4- عضو هیات ژوری فدراسیون بوکس جهانی 5- عضو کمیته تحقیقات علمی فدراسیون بوکس جهانی 6- داور بین المللی فدراسیون بوکس جهانی AIBA

نام و نام خانوادگی: عبدالحسین میر فخرائی
مسئولیت: عضو هیات رئیسه و رئیس هیات ژوری فدراسیون
پست الکترونیکی:

سمتهای آقای عبدالحسین میرفخرایی عبارت است از : 1- مسئول کمیته داوران 2- عضو هیات رئیسه فدراسیون 3- رئیس هیات ژوری فدراسیون 4- داور بین المللی فدراسیون بوکس جهانی AIBA

نام و نام خانوادگی: غلامرضا حق گذار شهیدی
مسئولیت: عضو هیات رئیسه و عضو هیات ژوری فدراسیون
پست الکترونیکی:

سمتهای آقای غلامرضا حق گذار شهیدی عبارت است از : 1- عضو هیات ژوری فدراسیون 2- عضو هیات رئیسه فدراسیون 3- داور بین المللی و دائمی فدراسیون بوکس جهانی AIBA

نام و نام خانوادگی: فتح اله صابری نیاکی
مسئولیت: عضو هیات رئیسه و عضو هیات ژوری فدراسیون
پست الکترونیکی:

سمتهای آقای فتح اله صابری نیاکی عبارت است از : 1- عضو هیات ژوری فدراسیون 2- عضو هیات رئیسه فدراسیون 3- عضو کمیته انضباطی فدراسیون

نام و نام خانوادگی: علی قندی پور تهرانی
مسئولیت: عضو هیات رئیسه و ذیحساب و خزانه دار فدراسیون
پست الکترونیکی:

سمتهای آقای علی قندی پور تهرانی عبارت است از : 1- ذیحساب و خزانه دار فدراسیون 2- عضو هیئت رئیسه فدراسیون


.: Weblog Themes By Pichak :.


script type="text/javascript" src="http://blogparts.giffy.me/0077/parts.js">

キラキラブログパーツ

[PR] 好きな文章でタイピング!

جاوا اسكریپت

تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک