تاريخ : چهارشنبه نوزدهم مهر ۱۳۹۱ | 20:23 | نویسنده : علی سلطانی
 
نام و نام خانوادگی: همایون اردلان
مسئولیت: دبیر فدراسیون و عضو هیات رئیسه و عضو هیات ژوری فدراسیون
پست الکترونیکی:

سمتهای آقای همایون اردلان عبارت است از : 1- دبیر فدراسیون 2- عضو هیات ژوری فدراسیون 3- عضو هیات رئیسه فدراسیون 4- عضو هیات ژوری فدراسیون بوکس جهانی 5- عضو کمیته تحقیقات علمی فدراسیون بوکس جهانی 6- داور بین المللی فدراسیون بوکس جهانی AIBA

نام و نام خانوادگی: علی قندی پور تهرانی
مسئولیت: ذیحساب و خزانه دار فدراسیون
پست الکترونیکی:

سمتهای آقای علی قندی پور تهرانی عبارت است از : 1- ذیحساب و خزانه دار فدراسیون 2- عضو هیئت رئیسه فدراسیون

نام و نام خانوادگی: حمید باقرنیا
مسئولیت: بازرس قانونی موقت فدراسیون بوکس
پست الکترونیکی: hamid.bagherniya@gmail.com

شماره های تماس با بازرس قانونی موقت فدراسیون بوکس: آقای حمید باقرنیا : 09329495316 / 23082243 (021) دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات

نام و نام خانوادگی: محبوبعلی فرج زاده
مسئولیت: مسئول روابط عمومی و مسئول امور استانهای فدراسیون
پست الکترونیکی:
نام و نام خانوادگی: ا. گلزاری
مسئولیت: مسئول تدارکات و پشتیبانی فدراسیون
پست الکترونیکی:
نام و نام خانوادگی: بهرام محمدی
مسئولیت: کارمند دفتر ریاست فدراسیون
پست الکترونیکی:
نام و نام خانوادگی: جلال رنجبر
مسئولیت: مسئول تشریفات فدراسیون
پست الکترونیکی:
نام و نام خانوادگی: محمد ایمان شاملو
مسئولیت: مسئول امور روابط بین الملل
پست الکترونیکی:
نام و نام خانوادگی: میر شعبان هاشمی
مسئولیت: کارمند فدراسیون
پست الکترونیکی:
نام و نام خانوادگی: عارف صفری
مسئولیت: مسئول امور اداری
پست الکترونیکی:
نام و نام خانوادگی: محمد علی واعظی
مسئولیت: کارمند فدراسیون
پست الکترونیکی:
نام و نام خانوادگی: آرش خدادادی
مسئولیت: کارمند دبیرخانه فدراسیون
پست الکترونیکی:
نام و نام خانوادگی: شیما صحافیان
مسئولیت: کارمند دبیرخانه فدراسیون
پست الکترونیکی:
نام و نام خانوادگی: معصومه شایان
مسئولیت: کارمند دبیرخانه فدراسیون
پست الکترونیکی:
نام و نام خانوادگی: علی فرج زاده
مسئولیت: کارمند فدراسیون
پست الکترونیکی:
نام و نام خانوادگی: اسدا... میرصالحی
مسئولیت: کارمند فدراسیون
پست الکترونیکی:
نام و نام خانوادگی: احمد رسمی
مسئولیت: کارمند فدراسیون
پست الکترونیکی:


تاريخ : چهارشنبه نوزدهم مهر ۱۳۹۱ | 20:21 | نویسنده : علی سلطانی
 
 
نام و نام خانوادگی: حسینقلی نه رودی
مسئولیت: مسئول کمیته مربیان فدراسیون
پست الکترونیکی:

سمتهای آقای حسینقلی نه رودی عبارت است از : 1- مسئول کمیته مربیان فدراسیون 2- عضو هیات رئیسه فدراسیون 3- ناظر کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران

نام و نام خانوادگی: غلامحسین (امیر) دلشاد
مسئولیت: مسئول سازمان لیگ فدراسیون
پست الکترونیکی:
نام و نام خانوادگی: بهمن بردبار
مسئولیت: مسئول کمیته اجرائی مسابقات
پست الکترونیکی:

مسئولیتهای آقای بهمن بردبار عبارت است از: 1- مسئول کمیته اجرائی مسابقات فدراسیون 2- رئیس هیئت بوکس استان گیلان

نام و نام خانوادگی: عبدالرضا انصاری
مسئولیت: مسئول کمیته آموزش فدراسیون
پست الکترونیکی:
نام و نام خانوادگی: سعید نوری
مسئولیت: مسئول کمیته نظارت و بازرسی فدراسیون
پست الکترونیکی:
نام و نام خانوادگی: خانم دکتر جواندل
مسئولیت: مسئول کمیته پزشکی فدراسیون و مسئول کمیته مبارزه با دوپینگ فدراسیون
پست الکترونیکی:

مسئولیتهای خانم دکتر هلن جواندل عبارت است از: 1- مسئول کمیته پزشکی فدراسیون 2- مسئول کمیته مبارزه با دوپینگ فدراسیون 3- رابط کمیته پزشکی فدراسیون و کمیسیون پزشکی کمیته ملی المپیک

نام و نام خانوادگی: محمد جعفری
مسئولیت: مسئول کمیته تحقیقات و پژوهش فدراسیون
پست الکترونیکی:

مسئولیتهای آقای محمد جعفری عبارت است از: 1- مسئول کمیته تحقیقات و پژوهش فدراسیون 2- عضو کمیته پزشکی فدراسیون 3- رئیس هیئت بوکس استان قم 4- مشاور و مسئول تغذیه تیم ملی بوکس بزرگسالان اعزامی به گوانگجو 2010تاريخ : چهارشنبه نوزدهم مهر ۱۳۹۱ | 20:19 | نویسنده : علی سلطانی
 
نام و نام خانوادگی: عبدالحسین میرفخرایی
مسئولیت: رئیس هیات ژوری و عضو هیات رئیسه فدراسیون
پست الکترونیکی:

سمتهای آقای عبدالحسین میرفخرایی عبارت است از : 1- مسئول کمیته داوران 2- عضو هیات رئیسه فدراسیون 3- رئیس هیات ژوری فدراسیون 4- داور بین المللی فدراسیون بوکس جهانی AIBA

نام و نام خانوادگی: غلامرضا حق گذار شهیدی
مسئولیت: عضو هیات ژوری و عضو هیات رئیسه فدراسیون
پست الکترونیکی:

سمتهای آقای غلامرضا حق گذار شهیدی عبارت است از : 1- عضو هیات ژوری فدراسیون 2- عضو هیات رئیسه فدراسیون 3- داور بین المللی و دائمی فدراسیون بوکس جهانی AIBA

نام و نام خانوادگی: منوچهر نقافی
مسئولیت: عضو هیات ژوری فدراسیون
پست الکترونیکی:

سمتهای آقای منوچهر نقافی عبارت است از : 1- عضو هیات ژوری فدراسیون 2- داور بین المللی فدراسیون بوکس جهانی AIBA

نام و نام خانوادگی: همایون اردلان
مسئولیت: دبیر فدراسیون و عضو هیات ژوری و عضو هیات رئیسه فدراسیون
پست الکترونیکی:

سمتهای آقای همایون اردلان عبارت است از : 1- دبیر فدراسیون 2- عضو هیات ژوری فدراسیون 3- عضو هیات رئیسه فدراسیون 4- عضو هیات ژوری فدراسیون بوکس جهانی 5- عضو کمیته تحقیقات علمی فدراسیون بوکس جهانی 6- داور بین المللی فدراسیون بوکس جهانی AIBA

نام و نام خانوادگی: فتح اله صابری نیاکی
مسئولیت: عضو هیات ژوری و عضو هیات رئیسه فدراسیون
پست الکترونیکی:

سمتهای آقای فتح اله صابری نیاکی عبارت است از : 1- عضو هیات ژوری فدراسیون 2- عضو هیات رئیسه فدراسیون 3- عضو کمیته انضباطی فدراسیون

نام و نام خانوادگی: نصرا... (بیژن) دلشاد
مسئولیت: عضو هیات ژوری فدراسیون
پست الکترونیکی:

سمتهای آقای نصرا... دلشاد عبارت است از : 1-عضو هیات ژوری فدراسیون 2- مشاور کمیته داوران فدراسیون 3- داور بین المللی فدراسیون بوکس جهانی AIBAتاريخ : چهارشنبه نوزدهم مهر ۱۳۹۱ | 20:18 | نویسنده : علی سلطانی
 
نام و نام خانوادگی: احمد ناطق نوری
مسئولیت: رئیس فدراسیون
پست الکترونیکی: info@nateghnoori.ir

سمتهای آقای احمد ناطق نوری عبارت است از : 1- رئیس فدراسیون بوکس جمهوری اسلامی ایران 2- عضو کمیته اجرائی کمیته ملی المپیک 3- عضو کمیته اجرائی کنفدراسیون بوکس آسیا 5- عضو کمیته جوانان کنفدراسیون بوکس آسیا 6- عضو هیئت رئیسه و نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص آقای حاج احمد ناطق نوری به وب سایت شخصی ایشان به آدرس : www.nateghnoori.com مراجعه فرمائید .

نام و نام خانوادگی: منوچهر مقصودی
مسئولیت: نائب رئیس فدراسیون
پست الکترونیکی:

سمتهای آقای منوچهر مقصودی عبارت است از : 1- نایب رئیس فدراسیون 2- مدیر تیم های ملی بزرگسالان - جوانان - نوجوانان

نام و نام خانوادگی: همایون اردلان
مسئولیت: دبیر فدراسیون و عضو هیات رئیسه و عضو هیات ژوری فدراسیون
پست الکترونیکی:

سمتهای آقای همایون اردلان عبارت است از : 1- دبیر فدراسیون 2- عضو هیات ژوری فدراسیون 3- عضو هیات رئیسه فدراسیون 4- عضو هیات ژوری فدراسیون بوکس جهانی 5- عضو کمیته تحقیقات علمی فدراسیون بوکس جهانی 6- داور بین المللی فدراسیون بوکس جهانی AIBA

نام و نام خانوادگی: عبدالحسین میر فخرائی
مسئولیت: عضو هیات رئیسه و رئیس هیات ژوری فدراسیون
پست الکترونیکی:

سمتهای آقای عبدالحسین میرفخرایی عبارت است از : 1- مسئول کمیته داوران 2- عضو هیات رئیسه فدراسیون 3- رئیس هیات ژوری فدراسیون 4- داور بین المللی فدراسیون بوکس جهانی AIBA

نام و نام خانوادگی: غلامرضا حق گذار شهیدی
مسئولیت: عضو هیات رئیسه و عضو هیات ژوری فدراسیون
پست الکترونیکی:

سمتهای آقای غلامرضا حق گذار شهیدی عبارت است از : 1- عضو هیات ژوری فدراسیون 2- عضو هیات رئیسه فدراسیون 3- داور بین المللی و دائمی فدراسیون بوکس جهانی AIBA

نام و نام خانوادگی: فتح اله صابری نیاکی
مسئولیت: عضو هیات رئیسه و عضو هیات ژوری فدراسیون
پست الکترونیکی:

سمتهای آقای فتح اله صابری نیاکی عبارت است از : 1- عضو هیات ژوری فدراسیون 2- عضو هیات رئیسه فدراسیون 3- عضو کمیته انضباطی فدراسیون

نام و نام خانوادگی: علی قندی پور تهرانی
مسئولیت: عضو هیات رئیسه و ذیحساب و خزانه دار فدراسیون
پست الکترونیکی:

سمتهای آقای علی قندی پور تهرانی عبارت است از : 1- ذیحساب و خزانه دار فدراسیون 2- عضو هیئت رئیسه فدراسیون